خوش آمدید به LOFI Robot مرکز آموزش

عالی است که اینجا را می بینم!

این صفحه شامل مجموعه ای کامل از دستورالعمل های مونتاژ و مثال های کدگذاری برای همه است LOFI Robot کیت قبل از اینکه کار خود را شروع کنید LOFI Robot، ما اکیداً توصیه می کنیم که از بخش مقدمات. بعد ، به بخش مربوط به کیت مورد نظر خود بروید. دارندگان کیت کامل می توانند با همه بخش ها کار کنند.

برای راحتی شما ، محتوای وب سایت به یکی از صد و چهار زبان قابل ترجمه است. در گوشه سمت چپ بالای وب سایت می توانید زبانی را انتخاب کنید که راحت تر برای شما باشد.

از آن لذت ببرید!