Добредојдовте на LOFI Robot центар за обука

Прекрасно е да се гледаме овде!

Оваа страница содржи целосен сет на упатства за склопување и примери за кодирање за сите LOFI Robot комплети Пред да започнете да работите со вашиот LOFI Robot, ние силно препорачуваме да започнете со Делот за подготовки. Следно, преминете на делот што одговара на комплетот што го имате. Сопствениците на целосни комплет можат да работат со сите делови.

За ваша погодност, содржината на веб-страницата може да се преведе на еден од сто и четири јазици. Можете да изберете јазик што е најзгодно за вас во горниот лев агол на веб-страницата.

Се забавуваат!