ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු LOFI Robot අධ්යාපනික මධ්යස්ථානය

ඔබව මෙහි දැකීම සතුටක්!

සැමට එකලස් කිරීමේ උපදෙස් සහ කේතීකරණ උදාහරණ මෙම පිටුවේ අඩංගු වේ LOFI Robot කට්ටල. ඔබ සමඟ වැඩ කිරීමට පෙර LOFI Robot, ආරම්භ කිරීමට අපි තරයේ නිර්දේශ කරමු සකස් කිරීමේ අංශය. ඊළඟට, ඔබ සතුව ඇති කට්ටලයට අනුරූප කොටසට යන්න. සම්පූර්ණ කට්ටල හිමිකරුවන්ට සියලු කොටස් සමඟ වැඩ කළ හැකිය.

ඔබේ පහසුව සඳහා, වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය භාෂා එකසිය හතරකට පරිවර්තනය කළ හැකිය. වෙබ් අඩවියේ ඉහළ වම් කෙළවරේ ඔබට වඩාත් සුවපහසු භාෂාව තෝරා ගත හැකිය.

විනෝද වන්න!